Thời gian góp ý kiến Hiến pháp được kéo dài thêm sáu tháng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói trong công thư khẩn phát hành chiều thứ Tư rằng thời hạn góp ý sửa đổi Hiến pháp sẽ được dời lại đến ngày 30-9 thay cho thời hạn 31-3, và yêu cầu các địa phương ngăn chặn các ý kiến trái chiều.

“Các cơ quan, tổ chức, địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, tập hợp, tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý của nhân dân và gửi về Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp” – ông Hùng yêu cầu.

Quốc hội sẽ xem xét thông qua hiến pháp vào tháng 10 tới.

Ông Hùng nói rằng “Theo báo cáo của các địa phương, nhân dân tin tưởng, phấn khởi, cơ bản đồng tình với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp công bố”.

Ông Hùng yêu cầu các địa phương tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân tham gia đóng góp ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp bằng việc tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, gửi phiếu xin ý kiến đến từng hộ gia đình đồng thời tổ chức triển khai lấy ý kiến tại các cơ quan, đoàn thể.

Ông Hùng cũng lưu ý “việc tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân phải đầy đủ, trung thực, khách quan cả ý kiến tán thành và không tán thành”.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý rằng “đã phát hiện có một số cá nhân lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta”.

Ông chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các địa phương “cần kịp thời đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta”.

Cùng ngày, phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị trực tuyến về việc lấy ý kiến góp ý về Dự thảo rằng đối với “những nội dung góp ý trái với đường lối của Đảng cần phải phản bác lại trên cơ sở lý luận khoa học”.

Theo báo cáo, đã có 54 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 17 Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi báo cáo về tình hình tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp.

Tin bài liên quan:

Giáo sư Tương lai nói tổng bí thư đảng phải xin lỗi nhân dân

Phóng viên bị sa thải vì viết blog phản đối tổng bí thư