Cùng lúc phong thánh cho đức Gioan XXIII và Gioan Phaolô II?

Vào ngày đức Giáo hoàng công bố một phần thông điệp của các vị tiền nhiệm, ngài cũng đã đề cập việc hoàn tất hồ sơ và phong thánh cho hai vị Giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II trong năm nay.

Phát ngôn viên Vatican cho biết ngày 8 tháng 7 đức Phanxicô sẽ triệu tập một hội nghị các hồng y để chọn ngày lễ phong thánh trong tương lai gần.

Đức Phanxicô đã thông qua một phép lạ do đức Gioan Phaolô II thực hiện liên quan đến việc chữa lành một người phụ nữ Costa Rica khỏi chấn thương não nghiêm trọng. Ngài cũng sẵn sàng cho việc phong thánh đức Gioan XXIII mà không cần chờ quá trình thu thập tài liệu chính thức phép lạ thứ hai để đưa ra kết luận.

Đối với trường hợp đức Gioan XXIII, phát ngôn viên Vatican cho biết, vì để kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican II (1962-1965) và bởi vì “không ai nghi ngờ” về sự thánh thiện của đức cố Giáo hoàng nên đức Phanxicô quyết định tiến hành.

Đức Gioan XXIII được phong chân phước dưới thời đức Gioan Phaolô II vào năm 2000. Vào thời điểm đó, ngài cũng đã kết hợp phong chân phước với một đức Giáo hoàng khác, đức Piô IX, vị Giáo hoàng cũng là vị vua thế tục cuối cùng và sau đó không còn nữa hình thức Giáo hoàng thế quyền vào năm 1870.

Vatican cũng thông báo rằng đức Phanxicô đã thông qua phép lạ do đức ông Alvaro del Portillo, người kế vị Thánh Josemaria Escriva, và là người đứng đầu tổ chức Opus Dei, mở đường cho việc phong chân phước người kế vị thánh Escriva.

Nguồn: National Catholic Reporter

Tin bài liên quan: Sắp phong thánh đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II