Ba từ “chết chóc” nhất: sinh con gái

Hiện nay, Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng 200 triệu trẻ em gái đang bị mất tích, phần lớn từ Ấn Độ và Trung Quốc. Các mô hình văn hóa và những câu chuyện của từng cá nhân đằng sau số liệu thống kê gây sốc này là gì?

Evan Grae Davis, một người Mỹ có nhiều kinh nghiệm tại các nước thế giới đang phát triển, đã thực hiện bộ phim tài liệu trả lời cho vấn nạn này thông qua những lời kể của các phụ nữ sống trong văn hóa này và các nhà hoạt động xã hội.

Evan Grae Davis cho biết vì sao ông cho biết vì sao ông thực hiện bộ phim tài liệu.

Gần hai thập kỷ qua, tôi đã đi khắp thế giới ghi nhận các câu chuyện về nhu cầu nhân đạo cho các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phát triển và nhân đạo. Trong thời gian nay, tôi chứng kiến rất nhiều bất công.

Tôi bắt đầu tự hỏi, những gốc rễ văn hoá và não trạng tư duy nào cho phép người ta vi phạm nhân quyền với quy mô lớn như vậy trên thế giới? Tôi khám phá và trả lời vấn nạn này thông qua bộ phim tài liệu.

Nhóm làm việc và tôi đã đi quay phim tại 9 quốc gia khác nhau. Một trong những nước này là Ấn Độ với hy vọng sẽ hiểu làm thế nào mà sự nô dịch và mất phẩm giá phụ nữ được biện minh bởi văn hoá ưu tiên con trai được thiết định sâu sắc.

Những gì chúng tôi phát hiện trong quá trình quay phim tại Ấn Độ về dịch bệnh của những cô gái mất tích, tỷ lệ giới tính chênh lệnh trầm trọng, nạn lạm dụng và bỏ rơi trẻ gái đã làm chúng tôi thay đổi.

Số liệu thống kê của Liên Hiệp Quốc có khoảng 200 triệu trẻ gái bị mất tích trong thế giới ngày nay là kết quả của nạn ‘phân biệt giới tính’.

Chúng tôi đã đến Trung Quốc để nghiên cứu vấn đề này, và hoàn toàn kinh ngạc bởi chỉ một số ít người dường như nhận thức những gì xảy ra với hình thức bạo hành phụ nữ là vấn nạn nhân quyền lớn nhất trong thời đại chúng ta.

Nguồn: Mercator.Net