Đức Phanxicô đề cập người Hồi giáo trong thông điệp giáo hoàng

Khi tháng chay Ramadan gần kết thúc, Đức Giáo hoàng Phanxicô đích thân viết thư cho người Hồi giáo như là dấu hiệu biểu lộ tình hữu nghị và thúc đẩy sự tôn trọng lớn hơn giữa hai đức tin.

“Năm nay, lần đầu tiên của triều Giáo hoàng, tôi quyết định ký tên mình vào thông điệp truyền thống này và gửi đến các bạn, những người bạn kính mến, như là một biểu hiện của lòng kính mến và tình hữu nghị đối với tất cả người Hồi giáo, đặc biệt những người lãnh đạo tôn giáo,” Đức Thánh cha Phanxicô viết trong bức thư ký ngày 10 tháng 7.

Tháng Ramadan là tháng ăn chay, cầu nguyện và bố thí sẽ kết thúc với lễ Eid al-Fitr theo phong tục vào ngày 8 hoặc 9 tháng Tám năm nay. Ngày tháng lễ này khác nhau do tính theo lịch Hồi giáo.

Đức Thánh cha Phanxicô bắt đầu thông điệp ban hành ngày 02 tháng 8 tại Vatican, bằng việc đề cập đến sứ vụ giáo hoàng và lựa chọn tên hiệu giáo hoàng dựa trên nền tảng “một vị thánh nổi tiếng yêu mến Thiên Chúa và con người cách sâu sắc,” ngài nói.

“Tôi nhận thức rằng các chiều kích gia đình và xã hội đang dành sự chú ý đặc biệt cho mọi người Hồi giáo trong giai đoạn này, và thật đáng chú ý là có những tương đồng nhất định trong những lãnh vực này với đức tin và thực hành Kitô giáo,” ngài nói.

Về chủ đề thông điệp năm nay, Đức Thánh Cha chọn: “Thúc đẩy tôn trọng lẫn nhau thông qua giáo dục.”

Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết bởi vì “tôn trọng là một thái độ tử tế đối với những người chúng ta quan tâm và kính mến, đây không phải là tiến trình một chiều cần được chia sẻ bởi hai bên”.

Ngài cũng trình bày chi tiết cách tôn trọng thể hiện ở mức độ cá nhân.

“Những gì chúng ta được mời gọi tôn trọng nơi mỗi người trước hết là cuộc sống của họ, sự nguyên vẹn con người, phẩm giá, và các quyền xuất phát từ phẩm giá, uy tính, tài sản, bản sắc dân tộc và văn hoá, sự lựa chọn tư tưởng và chính trị,” ngài viết.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng điều này đòi hỏi con người “suy nghĩ, nói và viết một cách trân trọng đối với người khác, không chỉ khi trước mặt họ, nhưng luôn luôn và ở khắp mọi nơi, tránh chỉ trích không công bằng hoặc phỉ báng.

“Các gia đình, trường học, giáo huấn tôn giáo và tất cả các hình thức truyền thông có vai trò trong việc đạt được mục đích này,” ngài nói thêm.

Nguồn: Catholic News Agency