Đức Thánh cha có đồng ý tấn phong phụ nữ làm phó tế?

Thế có phải tôi là người duy nhất trên hành tinh này nghĩ Đức Thánh cha Phanxicô nói ‘có’ với việc phụ nữ làm phó tế? Câu hỏi hỏi Giáo hội sẽ áp dụng những biện pháp cụ thể nào, “chẳng hạn phong chức phó tế cho phụ nữ hay đặt phụ nữ đứng đầu một bộ của Vatican?”

Tôi khá chắc là ngài nói “có” với việc phong chức phó tế cho phụ nữ.

Câu hỏi của biên tập viên tờ Le Figaro Jean-Marie Guénois, ông còn đại diện cho phóng viên tờ báo Công giáo Pháp La Croix. Guénois nói thẳng: “Đức Thánh cha đã nói rằng nếu không có phụ nữ Giáo hội mất đi sức phong phú của mình”. Và sau đó Guénois hỏi về việc phụ nữ làm phó tế và phụ nữ đứng đầu các bộ trong Giáo triều Rôma.

Các phương tiện truyền thông đăng đầy các bài phân tích lời bình luận của Đức Phanxicô, “tôi là ai mà phán xét” trên chuyến bay từ Rio về Rôma. Nhưng bản dịch tiếng Anh hoàn chỉnh về cuộc trả lời phỏng vấn dài 80 phút của Đức Phanxicô chủ yếu bằng tiếng Ý với các phóng viên trên máy bay được Hãng Tin Công giáo (CNA) hết sức bảo thủ đăng tải. Là một nhánh của hãng ACI Prensa ở Peru, CNA cho phép các tổ chức Công giáo truy  cập miễn phí. Mục đích của hãng này là chinh phục tân tòng trong khi đưa tin. Họ quản lý bản dịch. Hãng tin dường như không tập trung vào câu hỏi của Le Figaro về phong chức phó tế cho phụ nữ hay câu trả lời rõ ràng tích cực của Đức Thánh cha.

Cũng không có người nào khác làm như thế. Hầu hết các hãng tin đua nhau đưa tin lời Đức Thánh cha bình luận về “những người đồng tính”, thuật ngữ được ngài dùng. Tin khẩn: Đức Thánh cha lặp lại giáo huấn Công giáo, về quan hệ đồng tính cũng như về phong chức linh mục cho phụ nữ.

Nhưng Đức Thánh cha không bác bỏ, giáo huấn của giáo hội cũng không bác bỏ, việc phục hồi chức phó tế cho phụ nữ. Thực ra, ngài đã dẫn ngay vào cuộc tranh luận phong chức phó tế cho phụ nữ, vốn là vấn đề mang tính quốc tế hiện nay.

Nguồn: National Catholic Reporter