Đảng Cộng sản tái khẳng định độc quyền kiểm soát ở Việt Nam

Hôm thứ Năm, các nhà lập pháp Việt Nam thông qua bản hiến pháp mới của Việt Nam tiếp tục ủng hộ vai trò chi phối kinh tế và chính trị của đảng Cộng sản cầm quyền.

“Đây là thời điểm lịch sử”, Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch quốc hội, phát biểu sau khi bản hiến pháp được thông qua, có 488 đại biểu có mặt  trong đó có 486 phiếu thuận, và hai phiếu trắng.

Sửa đổi hiến pháp lần này không có nhiều thay đổi nhưng chủ yếu tái xác nhận vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản – vốn được khẳng định trong tài liệu này từ khi được thông qua lần đầu vào năm 1946.

Nhưng quá trình sửa đổi hiến pháp đã mang lại nhiều hy vọng thay đổi thật sự sau khi được đưa ra công khai thảo thuận, khơi lên cuộc thảo luận sôi nổi về những chủ đề thường bị cấm trong nước.

Hồi tháng Giêng, một nhóm học giả hàng đầu đã trình đơn kêu gọi dân chủ đa đảng, tôn trọng nhân quyền, quyền sở hữu đất đai cá nhân và quân đội phi chính trị phục vụ người dân, chứ không phải phục vụ đảng Cộng sản.

Yêu cầu chính của nhóm học giả này và nhiều nhà bình luận online là bỏ điều 4, điều khoản bảo vệ quyền lực của đảng Cộng sản, và phân chia quyền hạn rõ ràng giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp trong chính phủ.

Nhưng phần này đã không được bỏ đi, theo bản hiến pháp được đọc trong quốc hội, mặc dù vào đầu hôm thứ Năm bản sửa đổi cuối cùng vẫn chưa có.

“Đa số ý kiến bày tỏ trong quá trình tham khảo ý kiến tán thành đảng nên tiếp tục đóng vai trò lãnh đạo”, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu trong diễn văn được truyền hình hôm thứ Năm.

Khoảng 25 năm sau khi đảng Cộng sản khởi xướng đổi mới thị trường, Việt Nam rơi vào tình trạng giảm sút kinh tế, chủ yếu cho quản lý kém.

Trong một nỗ lực có vẻ tiến bộ, các nhà cầm quyền Việt Nam thường xuyên kêu gọi công chúng đóng góp ý kiến về các vấn đề chính sách.

Nhưng những nhà vận động tỏ vẻ nghi ngờ về việc làm này.

“Kêu gọi tham khảo ý kiến là một cái bẫy dụ những người phản đối đảng Cộng sản ra ngoài sáng”, Nguyễn Văn Tâm, nhà hoạt động Công giáo 48 tuổi phát biểu với AFP sau lần bỏ phiếu vào đầu hôm thứ Năm.

Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập năm 1930, lãnh đạo đất nước giành độc lập khỏi thực dân Pháp, và sau đó đánh thắng Mỹ trong cuộc chiến đẫm máu dài hàng thập niên.

Đảng Cộng sản độc quyền cai trị Việt Nam từ khi đất nước thống nhất vào năm 1975. Đảng Cộng sản kiểm soát chặt việc công khai thảo luận và thường xuyên bỏ tù những nhà bất đồng chính kiến nghi ngờ hệ thống chính trị này hay kêu gọi thay đổi. AFP