UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Indonesia bỏ lỡ cơ hội cải thiện dân chủ

Các nhà bình luận cho biết việc tái xác nhận luật tín ngưỡng sẽ gia tăng hiềm khích

Ngày 5 tháng 12 năm 2013

Indonesia bỏ lỡ cơ hội cải thiện dân chủ

Ảnh: Shutterstock

Hãy chuẩn bị tinh thần để chứng kiến phân biệt đối xử và đàn áp cộng đồng tôn giáo thiểu số ở Indonesia, sau khi Hạ viện chính thức tái xác nhận đạo luật hạn chế số lượng tôn giáo được nhà nước công nhận chỉ là sáu.

Chính sách này được đưa ra từ những năm 1950, việc sửa đổi bổ sung Luật Quản lý Dân sự năm 2004 vào tuần trước diễn ra trong bối cảnh sự hiềm khích tôn giáo đang gia tăng.

Điều 64 yêu cầu khai báo tôn giáo trên thẻ căn cước được giữ lại. Sự lựa chọn là giữa Hồi giáo, Kitô giáo, Công giáo La Mã, Ấn Độ giáo, Phật giáo hay Khổng giáo. Nếu không, bạn có thể ghi là “khác”.

Chính sách này là cội nguồn phân biệt đối xử của thể chế chống lại những người có tín ngưỡng ngoài sáu tôn giáo được công nhận. Những năm gần đây, các hoạt động kỳ thị đã gia tăng việc đàn áp chống lại nhiều cộng đồng tôn giáo thiểu số.

Dự luật chính quyền dân sự tạo cho Indonesia một cơ hội vàng để sửa đổi một trong những bất thường lớn nhất trong cuộc sống đất nước kể từ khi thành lập: Việc thiếu tự do tôn giáo dù được bảo đảm hoàn toàn bởi Điều 28 của Hiến pháp năm 1945.

Điều này là một điểm đen của Indonesia trong tiến trình đi tới dân chủ. Loại bỏ Điều 64 là cần thiết.

Buồn thay, không có một đảng phái nào trong quốc hội tận dụng cơ hội này để xoá bỏ sự phân biệt được thể chế hoá này, ngay cả khi rõ ràng điều đó trái với tinh thần của Hiến pháp, dân chủ và phương châm quốc gia là Bhinneka Tunggal Ika (Hiệp nhất trong Đa dạng).

Hiềm khích tôn giáo, bao gồm phân biệt đối xử và đàn áp tôn giáo thiểu số, là vấn đề nhiều chính trị gia và quan chức chính phủ thường hay bỏ qua.

Điều này bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại của các tổ chức nhân quyền dân sự trong và ngoài nước về sự nguy hiểm của hiềm khích tôn giáo.

Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã chất vấn cam kết của Indonesia bảo vệ tự do tôn giáo hồi tháng Sáu khi xem xét báo cáo của chính phủ về việc tuân thủ Công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc về các quyền Dân sự và Chính trị Indonesia ký kết và phê chuẩn vào năm 2006.

Hành động của chính quyền chỉ công nhận một số tôn giáo nào đó, dù chỉ mang mục  đích hành chính, vẫn không là điều gì khác ngoài việc phân biệt đối xử. Trong thực tế, những người khai (tôn giáo “khác”) trên thẻ căn cước sẽ bị từ chối hoặc khó khăn tiếp cận các dịch vụ công cộng, chẳng hạn như đăng ký kết hôn, thừa kế.

Người ta phải chọn một trong sáu tôn giáo, ngay cả khi điều đó đi ngược lại niềm tin của mình, chỉ đơn giản là để bảo đảm các dịch vụ công. Những người khác quyết định mạo hiểm, và bây giờ đang phải trả giá.

Nguồn: Jakarta Post

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng