UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Đức tin giữa thảm họa

Ngày 6 tháng 12 năm 2013

Vị tu sĩ ở Leyte kể cho ucanews.com làm thế nào khuyến khích những người sống xót không để mất đức tin.

Mời quí vị cùng xem

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng