Suy Niệm Tin Mừng Lễ Chúa Hiển Linh

Ngày Lễ Hiển Linh, chúng ta tạ ơn Chúa vì món quà Đức Giêsu Kitô, một món quà đã trao ban cho tất cả chúng ta mọi nơi và mọi thời. Giống như những nhà chiêm tinh, chúng ta tạ ơn bằng việc dâng những món quà của chúng ta cho Thiên Chúa: đó là những cách thức cầu nguyện, những lời ca tiếng hát, những suy nghĩ và những hành động của chúng ta.

Kính mời quí bạn đọc cùng suy niệm.