UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật thường niên

Ngày 17 tháng 1 năm 2014

Linh đạo không phải là vấn đề cầu nguyện như thể chúng ta thường hiểu, nhưng linh đạo là cảm thức về những sự thường hằng này qua các sự kiện bình thường và những người quanh tôi. Đức Kitô ở giữa sự thường hằng đó như Ngài đã từng đồng hành với những biến cố và con người của dân It-ra-el trong hai ngàn năm qua.

Kính mời quí độc giả suy niệm.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng