Ngăn chặn nạn tảo hôn, câu chuyện của Kajal

Thế giới có hơn 14 triệu phụ nữ dưới 18 tuổi lập gia đình hàng năm. Với sự trợ giúp của Quỹ Ford Foundation và sự trợ giúp của chúng tôi, Kajal đang được theo đuổi việc học vấn thay vì lập gia đình.

Với sự liên kết toàn cầu, các Tổ Chức Phi Chính Phủ (NGOs), chính phủ và sự ủng hộ của nữ giới, chúng ta sẽ ngăn chặn được nạn tảo hôn.