Nhìn lại một năm Đức Bênêđictô từ nhiệm

Cách đây một năm, Đức Bênêđictô tặng Giáo hội một món quà quan trọng. Ngài ban tặng qua lời tuyên bố ngắn gọn, bằng tiếng Latinh trong căn phòng có nhiều vị hồng y hoài nghi. Việc ngài từ nhiệm là một hành động khiêm tốn, đưa ngôi giáo hoàng vào thời hiện đại, và để lại cho các giáo hoàng sau này quyền tự do rất lớn.

Tôi rất ấn tượng về cách Đức Thánh Cha đưa ra tuyên bố đầy ngạc nhiên, và với ba từ đặc biệt: “trong thế giới ngày nay”.

“Tuy nhiên, trong thế giới ngày nay, đứng trước quá nhiều thay đổi nhanh chóng và dao động trước những vấn đề liên quan sâu sắc đến đời sống đức tin, để lèo lái con thuyền của Thánh Phêrô và công bố Tin Mừng, cần cả sức mạnh thể xác và tinh thần, nhưng trong vài tháng qua sức mạnh đó đã suy yếu nơi tôi đến mức tôi phải thừa nhận mình không còn khả năng để chu toàn sứ vụ được giao phó”.

Trên thực tế, Đức Bênêđictô nói làm giáo hoàng ngày nay, để cai quản và truyền giáo, đòi hỏi rất nhiều sức lực. Cách đây một thế kỷ, có thể giáo hoàng ngồi sau bức tường để điều khiển, hạn chế gặp gỡ và hiếm xuất hiện trước công chúng. Nhưng ngày nay thì khác. Mọi thứ đã thay đổi.

Đây là điều thật sự đáng chú ý nơi thông báo của Đức Bênêđictô. Vị giáo hoàng có tư tưởng truyền thống này nói với chúng ta rằng giáo hoàng phải thích ứng với nhu cầu của thời hiện đại.

Qua vài dòng như thế, Đức Bênêđictô còn nhắc nhớ người Công giáo rằng chức giáo hoàng không phải là một loại chức vụ thiêng liêng. Chức giáo hoàng là một chức vụ có thể và đôi khi nên được từ bỏ. Và uy quyền của giáo hoàng nằm nơi chức vụ đó, không phải nơi con người từng giữ chức vụ đó.

Và với ý nghĩa này, hàng ngày Đức Bênêđictô tiếp tục sống trong thinh lặng và ẩn dật vì một vị giáo hoàng nghỉ hưu rất quan trọng. Ngài vẫn đang tiếp tục viết lịch sử. Và ngài đang để lại cho các vị kế nhiệm mình quyền tự do rất lớn. Không chỉ quyền tự do từ nhiệm, mà còn quyền tự do về những gì một cựu giáo hoàng có thể và không thể làm.

Xin lưu ý Đức Bênêđictô không viết bài miêu tả công việc dành cho giáo hoàng nghỉ hưu. Ngài chọn sống trong môi trường đan viện tại Vatican, tại đây ngài tránh các cuộc xuất hiện trước công chúng và đưa ra công bố. Nhưng ngài không đề ra bất kỳ quy định hay hướng dẫn nào cho tương lai. Điều đó chứng tỏ một sự tin tưởng sâu sắc nơi Giáo hội và những người sẽ ngồi trên ngai tòa Thánh Phêrô trong những năm sắp tới.

Nguồn: Il Sismograho (gồm tiếng Ý và Anh)