Tự do cho Yorm Bopha

Tổ chức nhân quyền ‘Ân Xá Quốc Tế’ kêu gọi chiến dịch giúp đỡ Yorm Bopha, một nhà vận động cho quyền lợi của cộng đồng tại Phnom Penh. Tổ chức này nói cô ta bị kết án bởi một phiên toà bất công và sẽ vẫn bị giam giữ cho đến tháng Chín năm 2014.

Thông tin thêm tại trang mạng Tổ chức Ân xá Quốc Tế.