Đức Thánh Cha xin lời cầu nguyện trước chuyến thăm Israel

Đức Thánh Cha Phanxicô xin các nhà lãnh đạo của Ủy ban Do Thái tại Mỹ cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Giêrusalem của ngài vào tháng Năm này, “để cuộc hành hương này có thể mang lại hoa trái cho sự hiệp thông, hy vọng và hòa bình”.

Ngài nói hôm thứ Năm rằng mối quan hệ hiện nay giữa người Do Thái và người Công giáo có một “nền tảng thần học” và “không chỉ đơn giản là một biểu hiện của lòng ước muốn cho sự tôn trọng hay quý trọng lẫn nhau”.

Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng trong năm 2015, Giáo Hội Công Giáo sẽ đánh dấu kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn “Nostra Aetate” (“Trong thời đại chúng ta”), “Tuyên ngôn của Công đồng Vatican II về mối quan hệ với các tôn giáo khác.” Đức Thánh Cha nói tài liệu này là “điểm quy chiếu vững chắc cho các mối quan hệ với ‘người anh’ của chúng ta”.

Tuyên ngôn nói người Kitô hữu và người Do Thái chia sẻ chung một di sản, một kho tàng thiêng liêng sâu sắc và lên án bất kỳ hình thức khinh miệt nào với người Do Thái. Tuyên ngôn cũng dạy một cách rõ ràng rằng trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu “không thể quy trách một cách hàm hồ những tội ác cho hết mọi người Do Thái thời đó, cũng như cho người Do Thái thời nay.”

Đức Thánh Cha Phanxicô nói với phái đoàn Ủy ban Do Thái tại Mỹ rằng trong khi vẫn phải tiếp tục khám phá các chủ đề thần học giữa Do Thái giáo và Kitô giáo, thì hai cộng đồng cũng phải tìm cách để làm việc cùng nhau để xây dựng “một thế giới huynh đệ và công bình hơn”, đặc biệt là thông qua việc phục vụ cho người nghèo, người bị gạt ra bê lề xã hội và người đau khổ.

Ngoài ra, ngài cho biết, “điều quan trọng là chúng ta dâng hiến chính mình để truyền cho các thế hệ trẻ di sản tri thức, lòng tự trọng và tình bạn chung của chúng ta”, đặc biệt là trong các chủng viện và trong các chương trình giáo dục cho giáo dân. “Tôi cũng hy vọng rằng lòng khao khát hiểu biết Kitô giáo có thể phát triển giữa các giáo sĩ trẻ và cộng đồng Do Thái.”

Ông Stanley Bergman, chủ tịch của ủy ban, cảm ơn Đức Thánh Cha về cam kết của ngài để cải thiện quan hệ giữa Do Thái giáo và Công giáo và ông nói với ngài: “Chúng tôi đến đây với lòng cảm kích sâu sắc rằng ngài là người bạn thật sự của chúng tôi, và chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi là bạn thực sự của ngài.”

Nguồn: Catholic News Service