Hội đồng Gia đình mới của Giáo hội có thể do một cặp vợ chồng đứng đầu

La Croix (tờ báo Công giáo Pháp) phỏng vấn Đức Hồng y Rodriguez Maradiaga, chủ tịch ủy ban gồm 8 hồng y được Đức Thánh cha Phanxicô chọn làm cố vấn cho ngài về cải cách Giáo triều. Đức hồng y người Honduras, tổng giám mục Tegucicalpa, đã đưa ra cái nhìn tổng quan về bối cảnh chính quyền trung ương của Giáo hội trong tương lai. Đức hồng y nhấn mạnh ý tưởng thành lập một Thánh bộ đặc trách giáo dân (giáo dân hiện đang có một Hội đồng Giáo hoàng đại diện), và nhiều ý tưởng khác nữa.

“Giáo hội rõ ràng cần điều này. Chúng ta có Thánh bộ Giám mục, Thánh bộ Đời tu trì và Thánh bộ Giáo sĩ, nhưng giáo dân chỉ có Hội đồng Giáo hoàng mặc dù họ chiếm đa số trong Giáo hội. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được. Sau Công đồng Vatican II giáo dân chỉ có một văn phòng. Hội đồng Giáo hoàng bị hạn chế vì nó không có quyền pháp lý. Đây là lý do chúng ta cần có một Thánh bộ thật sự”.

Theo đức hồng y, trong Thánh bộ này cũng nên có một Hội đồng Giáo hoàng về gia đình, “đứng đầu là một cặp vợ chồng. Tại sao vậy? Đó sẽ là một dấu chỉ tuyệt vời. Và sẽ thật tuyệt khi có Thánh bộ Giáo dân trong Giáo hội. Tôi có thể nói với anh rằng Chúa Thánh Linh đang thúc đẩy theo hướng này. Ngày càng nhiều nam nữ giáo dân cùng nhận trách nhiệm làm lãnh đạo trong Giáo hội”.

Về số phận của Viện Giáo vụ (IOR) và khả năng xóa sổ viện này, Đức Hồng y Rodriguez Maradiaga nói “mọi thứ phụ thuộc vào các báo cáo. Nhưng chữa lành một người bệnh thì tốt hơn là đưa một người trở về từ cõi chết. Tôi nghĩ chúng ta cần tránh xóa bỏ bất kỳ cơ quan nào”.

Đức Hồng y Maradiaga còn nói về công tác của Ủy ban liên quan đến chính quyền trung ương của Giáo hội. Ngài cho biết ngài và 7 hồng y còn lại “hiện nay đã ghi chép lại tất cả những gì chúng tôi quan sát thấy nơi Văn phòng Quốc vụ khanh. Chúng tôi nhấn mạnh Quốc vụ khanh thực chất là thư ký của Đức Thánh Cha. Ngài không phải là thủ tướng hay tổng trấn”.

Đức Hồng y người Honduras, đã có rất nhiều cuộc phỏng vấn và dường như ngài được “ủy quyền” nói về cải cách, đề cập đến khả năng thành lập một tổ chức tài chính. “Nó có thể được gọi là văn phòng tài chính. Đây là một ý tưởng rất hợp lý và tôi tin rằng cần có một tổ chức như thế để giúp chúng ta có tổ chức hơn và phục vụ tốt hơn. Tài chính được phân chia giữa các cơ quan khác nhau. Chúng ta hiện có Văn phòng Quản trị tài sản tông tòa, Văn phòng Kinh tế Tòa Thánh, Văn phòng Quản lý thành phố Vatican, IOR…Có thể nhưng đây là một trong những việc chúng tôi đang thảo luận; đây có thể là ý tưởng để một người chịu trách nhiệm mọi thứ”.

Nguồn tin: Vatican Insider/La Stampa