UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật thứ I mùa Chay

Ngày 7 tháng 3 năm 2014

Mùa Chay là mùa chuẩn bị cho anh chị em dự tòng, những người sẽ được rửa tội vào dịp lễ Phục Sinh và là mùa canh tân cho anh chị em đã rửa tội, những người sẽ tuyên xưng lại cam kết của mình khi rửa tội.

Mời quí vị cùng suy niệm.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng