Cha Saju George một vũ công Dòng Tên

Cha Saju George S.J., một linh mục Dòng Tên ở Ấn Độ, nói về điệu nhảy “Bharatanatyam” có nguồn gốc ở các đền thờ tại Tamil Nadu. Ngài nói rằng nghệ thuật này liên quan đến việc cầu nguyện và thờ phượng, tự thức và việc nhận biết Thiên Chúa, niềm vui thẩm mỹ và sự hòa nhập vào vũ trụ, việc phục vụ xã hội, thúc đẩy hòa bình và hòa hợp giữa các tôn giáo, đại kết cũng như các chiều kích khác.

Mời quí độc giả thưởng thức.