Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật thứ IV mùa Chay

Người đàn ông bị mù từ khi mới sinh là một khuôn mẫu cho người Kitô hữu. Khi anh đứng trước các quan tòa, anh là một mẫu mực cho người Kitô hữu khi đứng trước thế giới, tuyên xưng Đức Giêsu là ánh sáng của thế giới, dù có nguy cơ bị khai trừ.

Mời quí độc giả cùng suy niệm Tin Mừng tuần này.