UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Hy vọng xa vời

Ngày 8 tháng 4 năm 2014

Nghiên cứu gần đây về đất đai trong các khu vực bị rải nặng nhất ở Việt Nam cho thấy, mức độ chất độc gia cam còn rất cao. Trong các khu vực này, các bác sĩ Việt Nam nói có những đấu hiệu cho thấy chất độc gia cam vẫn gây thiệt hại nặng nề cho các trẻ em thuộc thế hệ mới sinh hiện nay.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng