UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá

Ngày 11 tháng 4 năm 2014

Khi chúng ta suy niệm về Thập Giá, chúng ta phải nhìn nhận tội lỗi của chúng ta mà không có  lý do biện minh cho mình. Tôi là một tội nhân cần sự cứu chuộc.

Mời quí độc giả suy niệm Tin Mừng tuần này.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng