UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Hội đồng 8 hồng y cố vấn cho Đức Thánh cha bắt đầu xem xét kỹ Giáo triều Rôma

Đức Thánh cha kêu gọi ‘bàn bạc thật sự chứ không phải theo nghi thức’

Ngày 18 tháng 4 năm 2014

Hội đồng 8 hồng y cố vấn cho Đức Thánh cha bắt đầu xem xét kỹ Giáo triều Rôma

Ảnh: AFP/Vincenzo Pinto

Từ ngày 28-30/4, 8 hồng y cố vấn cho Đức Phanxicô sẽ thảo luận về cải cách các ban ngành trong Giáo triều.

Các ngài sẽ đến Vatican vào cuối tuần tới, trước nghi lễ tôn phong thánh cho Đức Gioan XXIII và Đức Gioan Phaolô II, dự kiến diễn ra vào Chúa nhật, 27-4. Ngay sau đó, vào thứ Hai, 28-4, hội đồng 8 hồng y cố vấn cho Đức Phanxicô sẽ lại tiếp tục xem xét vấn đề cải cách Giáo triều và sẽ bắt đầu xem xét từng Hội đồng Giáo hoàng, cân nhắc tất cả những lời đề nghị sáp nhập và thay đổi.

Vấn đề cải cách Giáo triều bị hoãn lại trong vài tháng qua do tháng 2 vừa rồi hội đồng 8 hồng y cố vấn (C8) bận xem xét vấn đề tài chính và kinh tế của Vatican. Hội đồng thực hiện đề xuất do một trong các ủy ban tham vấn đưa ra, liên quan đến việc thành lập một Văn phòng Kinh tế, cơ bản là một “bộ tài chính” trung ương phụ trách nhân viên và chi tiêu. Đức Thánh cha đã chọn Đức Hồng y người Úc George Pell làm chủ tịch cơ quan mới này và Đức ông Alfred Xuereb, thư ký riêng của Đức Phanxicô cho đến cách đây vài ngày, làm nhân vật số hai.

Cũng trong tháng 2, C8 còn bàn về việc cải cách IOR, sau khi ủy ban tham vấn do Đức Hồng y Raffaele Farina đứng đầu phát hành báo cáo.

Cuộc họp dài ba ngày vào cuối tháng 4 và cuộc họp bốn ngày vào tháng 7 tới đây sẽ tập trung vào những đề xuất liên quan đến các Thánh bộ và Hội đồng Giáo hoàng, từ việc bổ nhiệm một nhân vật mới, “người điều hành Curiae” là người sẽ điều phối công tác của nhiều ban ngành, đến việc thành lập một Thánh bộ Giáo dân, và bộ này sẽ sáp nhập một số Hội đồng Giáo hoàng.

C8 sẽ cố gắng chọn, theo nhiều người, trong số các văn phòng hiện nay vốn quá nhiều, với hy vọng tổ chức Giáo triều tốt hơn và loại bỏ thói quan liêu. Chính Đức Phanxicô đã nói “hội đồng 8 hồng y cố vấn, nhóm tư vấn gồm ‘những người ngoài cuộc’ này không chỉ là quyết định của riêng tôi, mà còn là kết quả mong muốn của các hồng y, như được thể hiện trong các phiên họp chung trước mật tuyển viện. Và tôi muốn thấy một sự bàn bạc thực sự, chứ không phải theo nghi thức”.

Nguồn: Vatican Insider/La Stampa

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng