UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Số người Công giáo ở Hàn Quốc gia tăng

Tín hữu Công giáo hiện nay chiếm 10,4% trong tổng số dân

Ngày 25 tháng 4 năm 2014

Số người Công giáo ở Hàn Quốc gia tăng

Các nữ tu đi dạo trên một con phố mua sắm nổi tiếng ở Seoul (Ảnh: AFP/Ed Jones)

Giáo hội Công giáo Hàn Quốc tiếp tục phát triển. Năm 2013, số tín hữu và linh mục tăng, dù có ít các cuộc kết hôn theo nghi thức tôn giáo hơn và số người tham dự lễ Chúa nhật giảm. Điều này được thể hiện qua số liệu thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2013, do Hội đồng Giám mục quốc gia phát hành trong tuần này.

Theo số liệu thống kê tính đến ngày 31-12-2013, Hàn Quốc có 5.442.996 người Công giáo, tăng 1,5% (81.627 người) trong năm qua. Con số này chiếm 10,4% trong tổng số dân. Tổng số người Công giáo ở Hàn Quốc không ngừng tăng nhẹ từ năm 2003. Theo giới tính, số tín hữu nam là 2.250.015 người và số tín hữu nữ là 3.192.981, lần lượt chiếm 41,3% và 58,7% trong tổng số người Công giáo tại Hàn Quốc.

Trong số 15 giáo phận và giáo phận Quân đội ở Hàn Quốc, tổng giáo phận Seoul có đông tín hữu nhất, chiếm 27,1% trong tổng số người Công giáo Hàn Quốc, tiếp theo là giáo phận Suwon (15,2%), tổng giáo phận Daegu (8,8%), và giáo phận Incheon (8,7%). Tổng số tín hữu trong khu vực thủ đô (Seoul, Incheon, Uijeongbu và Suwon) chiếm 56,1% trong tổng số người Công giáo Hàn Quốc.

Theo số liệu thống kê, số người mới rửa tội trong năm 2013 là 118.830 người, giảm 10% so với năm trước. Theo giới tính, đàn ông mới được rửa tội là 63.285 người và  phụ nữ là 55.545. Số ấu nhi được rửa tội là 25.589.

Số liệu thống kê còn cho thấy số giáo sĩ ở Hàn Quốc trong năm 2013 tăng lên 4.901, có 36 giám mục trong đó có hai hồng y. Có 4.695 linh mục người Hàn Quốc và 170 linh mục nước ngoài. Trong số các linh mục, có 3.995 linh mục triều, 697 linh mục dòng và 173 linh mục thừa sai. 117 linh mục mới được phong chức trong năm 2013, tăng 2,6% so với năm trước.

Nguồn: AsiaNews

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng