UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Đạo Công giáo tăng đều

Số liệu mới cho thấy tất cả các lĩnh vực đều tăng trừ số nữ tu và ứng viên linh mục

Ngày 9 tháng 5 năm 2014

Đạo Công giáo tăng đều

Ảnh: Iakov Filimonov/Shutterstock.com

Số người Công giáo trên thế giới và số linh mục, phó tế vĩnh viễn và nam tu sĩ tăng trong năm 2012, trong khi số nữ tu ở các dòng tu tiếp tục giảm, theo số liệu thống kê của Vatican.

Số ứng viên linh mục cũng có chiều hướng giảm lần đầu tiên trên thế giới trong những năm gần đây.

Số liệu được trích từ Niên giám Thống kê Giáo hội xuất bản gần đây, báo cáo số liệu thống kê Giáo hội trên toàn thế giới tính đến ngày 31-12-2012.

Đến cuối năm 2012, số người Công giáo trên toàn thế giới là 1,228 tỷ, tăng 14 triệu hay 1,14%, cao hơn tỷ lệ tăng dân số thế giới một chút, vốn khoảng 1,09% tính đến năm 2013.

Người Công giáo chiếm khoảng 17,5% dân số thế giới, cơ bản vẫn không thay đổi với năm trước.

Niên giám thống kê Vatican mới nhất ước tính có khoảng 4,8 triệu người Công giáo không tham gia khảo sát do họ ở các nước không thể cung cấp báo cáo chính xác cho Vatican, chủ yếu là Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.

Theo niên giám, tỷ lệ người Công giáo tính theo dân số nói chung cao nhất ở các châu Mỹ, chiếm 63,2% dân số châu lục này. Châu Á có tỷ lệ thấp nhất, chiếm 3,2%.

Trong năm 2012, có 16,4 triệu người rửa tội tính cả ấu nhi lẫn người lớn, theo niên giám thống kê.

Số giám mục trên thế giới cơ bản không đổi, có 5.133 vị.

Tổng số linh mục, cả triều lẫn dòng, trên thế giới tăng từ 413.418 lên 414.313, tăng nhẹ ở châu Phi, tăng mạnh ở châu Á, và tăng nhẹ ở các châu Mỹ, châu Âu và châu Đại Dương. Châu Á có số linh mục tăng 13,7% từ năm 2007 đến cuối năm 2012.

Số phó tế vĩnh viễn là 42.104 người, tăng hơn 1.100 so với năm trước và tăng 17% tính từ năm 2007. Đại đa số, hơn 97% phó tế vĩnh viễn trên thế giới sống ở các châu Mỹ hay ở châu Âu.

Số nam tu sĩ trên thế giới tăng 0,4%. Có cả thảy 55.314 nam tu sĩ vào cuối năm 2012, tăng nhẹ ở tất cả các nơi trừ các châu Mỹ.

Số phụ nữ trong các dòng tu tiếp tục có chiều hướng giảm. Có tất cả 702.529 nữ tu khấn trọn và khấn tạm trong năm 2012 , giảm 1,5% so với năm trước và giảm 5,9% tính từ năm 2007.

Số ứng viên linh mục, chủng sinh triều và thành viên các dòng tu đã học triết học và thần học, giảm lần đầu tiên kể từ năm 2003. Số ứng viên linh mục giảm nhẹ xuống còn 120.051 người vào cuối năm 2012 so với 120.616 người vào cuối năm 2011. Niên giám cho biết số ứng viên linh mục tăng ở các châu lục có truyền thống giàu ơn gọi như châu Phi và châu Á, mặc dù tăng không đáng kể; Châu phi báo có số ứng viên nhiều hơn năm 2011 là 245 người và châu Á báo có thêm 179 chủng sinh năm cuối.

Nguồn: Catholic Herald

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng