UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Lễ Ngũ Tuần

Ngày 6 tháng 6 năm 2014

Giáo Hội là Lễ Hiện Xuống được thực hiện ngang qua lịch sử. Những gì đã xảy ra với các môn đệ ngày xưa sẽ xảy ra với chúng ta. Ơn gọi mà họ nhận được là ơn gọi chúng ta cũng nhận được. Việc họ can đảm loan báo Tin Mừng cũng là việc mà chúng ta phải làm.

Điều đó có ý nghĩa cho chúng ta trong việc kỷ niệm ơn gọi của mình là làm con Giáo Hội. Khi các môn để trở thành Giáo Hội trong quyền năng Chúa Thánh Thần, họ đã không lập tức hình dung những gì họ phải làm. Phản ứng đầu tiên của họ là ngợi ca và tán tụng Thiên Chúa. Đón nhận Tin Mừng quan trọng hơn là đi ra ngoài và rời khỏi cộng đoàn.

Mời độc giả suy niệm Tin Mừng tuần này.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng