UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Ngày 13 tháng 6 năm 2014

Thiên Chúa là tình yêu… Trong công trình sáng tạo thế giới và mỗi người chúng ta, trong mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa Giêsu, trong mầu nhiệm Thập giá và Phục Sinh của Chúa Kitô, chúng ta thấy điều trên được xác chuẩn. Thiên Chúa là tình yêu không có giới hạn, tình yêu không thiên vị, tình yêu không cần nghĩ lại.

Kính mời độc giả suy niệm Tin Mừng tuần này.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng