UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng CN XIV Thường Niên Năm A

Ngày 4 tháng 7 năm 2014

Thế giới xung quanh có thể ở trong tình trạng hỗn loạn, nhưng tôi sẽ được bình an không phải vì tôi tách rời khỏi thế giới nhưng vì tôi chia sẻ tình yêu sâu xa của Thiên Chúa cho thế giới.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng