Các giám mục Philippines hướng dẫn thi hành luật sức khỏe sinh sản

Hội đồng Giám mục Philippine khẳng định các nhân viên y tế Philippine có thể quyết định không cung cấp thuốc ngừa thai nhân tạo mặc dù một luật mới cho phép sử dụng thuốc này.

Các giám mục nói rằng nhân viên y tế từ chối cung cấp thuốc ngừa thai dựa trên chuẩn mực đạo đức hay tôn giáo thì không phải chịu trách nhiệm theo Luật Sức khỏe sinh sản mới được thông qua gần đây.

“Khi một nhân viên y tế, dù là làm việc cho riêng mình hay cho cơ sở y tế công hay tư, dựa trên lương tâm phản đối cấp thuốc ngừa thai nhân tạo, thì nhân viên đó không bị bắt buộc và có thể từ chối chuyển bệnh nhân đến bất kỳ người nào khác có thể cấp thuốc cho họ” – các giám mục nói trong tuyên bố hôm thứ Tư.

Các giám mục nói rằng các ngài ban hành “hướng dẫn mục vụ” này cho nhân viên y tế bởi vì “nhiệm vụ mục vụ của chúng tôi là thông báo thông tin và hướng dẫn cần thiết này cho anh chị em Công giáo … để họ có thể biết đâu là quyền lợi của họ theo luật này”.

Tòa án tối cao của quốc gia này hôm 1-7 phê chuẩn quyết định trước đó vốn giữ nguyên tính hợp hiến của Luật Sức khỏe sinh sản.

Nhưng trong một quyết định hôm 8-4, trong lúc giữ nguyên tính hợp pháp của luật này, Tòa án tối cao đã loại bỏ một mục trao quyền cho chính quyền buộc các bệnh viện tư và các bệnh viện của tôn giáo phải chuyển bệnh nhân đến các cơ sở khác có cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản. Một điều khoản khác cho phép thiếu niên được tiếp cận các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình mà không cần có sự cho phép của cha mẹ trong một số trường hợp cũng được tuyên bố là vi hiến.

“Người Công giáo nên ý thức rằng họ không thể bị ép buộc thúc đẩy, phân phát hoặc cung cấp thuốc ngừa thai nhân tạo chống lại niềm tin tôn giáo hoặc đạo đức của mình” – tuyên bố nói rõ.

Các giám mục thúc giục các giáo phận giáo dục nhân viên y tế Công giáo qua việc tổ chức các buổi tọa đàm.

Luật mới được Tổng thống Benigno Aquino ký tháng 12-2012, quy định cho người dân chọn lựa phương pháp ngừa thai tự nhiên và nhân tạo tốt hơn, chăm sóc sức khỏe bà mẹ tốt hơn và giáo dục giới trẻ.

Các giám mục Công giáo phản đối luật này vì nó hợp pháp hóa việc sử dụng thuốc ngừa thai nhân tạo.