UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng CN XV Thường Niên Năm A

Ngày 11 tháng 7 năm 2014

Người gieo giống là bất cứ ai được chọn để truyền bá Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Nói cách khác, người gieo giống là bất cứ ai là người theo Chúa Kitô. Đó là bạn hoặc tôi. Nhưng, tôi có thực sự là một người gieo giống không? Tôi nghi ngờ về điều đó. Tôi sẵn sàng để nói về đức tin của tôi và việc sống đức tin của tôi, nhưng thường là trong một số trường hợp hạn chế.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng