Chống suy dinh dưỡng ở Philippines

UNICEF và UN đang giúp đào tạo và trao quyền cho phụ nữ ở Philippines nhằm hỗ trợ, nâng cao cách họ nuôi dưỡng con cái và gia đình họ. Video này của UNICEF cho thấy rằng thảm họa thiên nhiên, đời sống quá phụ thuộc vào lúa gạo và hạn chế cho con bú đã làm cho hầu hết trẻ em Philippines bị suy dinh dưỡng trong khu vực.