Giám mục Thái Lan gieo mầm đạo đức cùng nông dân bộ lạc

Đức giám mục của giáo phận cực bắc Thái Lan, chủ yếu là nông thôn và đa số là người bộ lạc, làm việc trên cánh đồng cùng với đàn chiên của mình, và nhận thấy tầm quan trọng của ngành nông nghiệp ở đó.

“Tôi cố gắng tìm hiểu nông dân ở đây, và quảng bá giáo huấn xã hội Công giáo để có thể góp phần vào phát triển con người toàn diện, làm việc cho lợi ích chung của gia đình và cho đất nước”, Đức Giám mục Francis Xavier Vira Arpondratana của Chiang Mai phát biểu với CNA.

Kinh tế của giáo phận chủ yếu là nông nghiệp. Khu vực miền núi này thiếu các tiện nghi như điện, truyền thông hiện đại và cơ sở hạ tầng giao thông.

Kể lại cách ngài bắt đầu làm việc trên đồng lúa với đàn chiên bộ lạc của mình “thật ra, tôi không muốn làm việc ngoài đồng, nhưng tôi muốn ủng hộ họ, và một nữ tu địa phương động viên tôi, và đã hỏi: ‘đức cha sao không làm việc với chúng con?’”

Và do đó Đức cha Arpondratana ra đồng làm việc cách thích thú.

“Khi có người yêu cầu, tôi toàn tâm toàn ý giúp họ”, ngài giải thích.

Ngài làm việc với nông dân, truyền cảm hứng cho họ và giáo lý viên trong giáo phận Chiang Mai. Ngài tổ chức cuộc vận động quyên góp lúa trong mùa Chay trong giáo phận tập trung vào cầu nguyện, sám hối và bố thí.

Đức cha lo lắng cho người dân địa phương, và đang giúp phát triển nhận thức mạnh mẽ về tình đoàn kết nơi các nhóm sắc tộc địa phương: “Tôi biết về tình hình kinh tế của châu Âu, vì thế chúng ta không thể xin trợ giúp ở đó. Chúng ta phải giúp người dân địa phương hiểu được rằng họ phải giúp đỡ lẫn nhau tại địa phương, chứ không chỉ chờ nhận trợ giúp từ bên ngoài”.

Đức cha Arpondratana, 58 tuổi, được thụ phong linh mục ở tổng giáo phận Bangkok, cách Chiang Mai 430 dặm về phía nam, năm 1981, và phục vụ tại đó đến khi được bổ nhiệm làm giám mục năm 2009.

Nguồn: Catholic News Agency