UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng CN XVI Thường Niên Năm A

Ngày 18 tháng 7 năm 2014

Bất kể Thiên Chúa có thể bằng lòng với lời cầu nguyện của tôi bao nhiêu đi nữa, thì tôi vẫn chẳng là gì. Tôi muốn nó được sâu hơn, nhiệt thành hơn, thường xuyên hơn và  hiệu quả” nhiều hơn thực tế nó là. Nghĩa là vì tôi nhìn nhận nó như là một điều gì đó mà tôi làm.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng