Suy Niệm Tin Mừng CN XVII Thường Niên Năm A

Nước Thiên Chúa được trao ban cho mỗi người. Nó giống như một lưới bẩy chim. Nói cách khác, đời sống của Nước Thiên Chúa trong thế giới này là việc truyền giáo. Chúng ta phải là những con mồi cho Nước đó. Cuộc sống chúng ta phải khơi dậy sự tò mò, lôi cuốn và cuối cùng là dấn thân vào trong những con người mà Thiên Chúa gởi đến cho chúng ta. Và Thiên Chúa sai chúng ta tới tất cả mọi người mà chúng ta gặp.