UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Tatlong Araw: 3 ngày

Ngày 4 tháng 8 năm 2014

Trong phim tài liệu ngắn này do Patricia Evangelista của Rappler sản xuất, một gói mì duy nhất là một bữa ăn cho 5 người trong 3 ngày. Đây là câu chuyện của gia đình bà Geraldine Buenaflor, thất học và thất nghiệp, có 7 đứa con trong đó 4 đứa mất và phải chiến đấu để giữ 3 đứa con còn lại.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 5 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng