UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Tatlong Araw: 3 ngày

Ngày 4 tháng 8 năm 2014

Trong phim tài liệu ngắn này do Patricia Evangelista của Rappler sản xuất, một gói mì duy nhất là một bữa ăn cho 5 người trong 3 ngày. Đây là câu chuyện của gia đình bà Geraldine Buenaflor, thất học và thất nghiệp, có 7 đứa con trong đó 4 đứa mất và phải chiến đấu để giữ 3 đứa con còn lại.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng