UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng CN XXI Thường Niên Năm A

Ngày 22 tháng 8 năm 2014

Điều quan trọng về Phêrô và điều quan trọng về tôi là Chúa Kitô đã chọn chúng ta là Giáo Hội. Ngài đã đặt chúng ta lên trên tất cả các điểm đuối của chúng ta và tuyên bố rằng cửa tử thần sẽ không thắng được chúng ta.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng