UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy Niệm Tin Mừng CN XXII Thường Niên Năm A

Ngày 29 tháng 8 năm 2014

Chúng ta sẽ có thể phải đối diện với Chúa trong vinh quang của Ngài và nhận được phần thưởng của những người biểu lộ tình yêu không giới hạn của Thiên Chúa cho thế giới, cuộc sống không giới hạn.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng