UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 26 Thường Niên năm A

Ngày 26 tháng 9 năm 2014

Bạn nghĩ Chúa Giêsu giống hạng người nào? Tử tế? Nhẹ nhàng? Khôi hài? Thông minh? Quyền lực? Thô bạo đáng ghét? Thô bạo đáng ghét ư?

Mời độc giả suy niệm Tin Mừng tuần này.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng