UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 27 Thường Niên năm A

Ngày 3 tháng 10 năm 2014

Nhưng những tá điền của vườn nho Thiên Chúa là ai? Họ chỉ là những giáo sĩ? Chúng ta phải nghĩ về vườn nho ngày nay. Trong thời Chúa Giêsu, vườn nho gọi là dân Thiên Chúa hay dân Israel. Điều đó có phải vườn nho dân Chúa ngày nay được gọi là Giáo Hội?

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng