UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 28 Thường Niên năm A

Ngày 9 tháng 10 năm 2014

Hỏi ai đó không phải là người kitô hữu nói về Giáo Hội và những thành viên của Giáo Hội. Bạn sẽ nghe họ nói gì? Dâng hiến? Lầm đường? Hữu ích? Cuồng tín? Quảng đại? Nghiêm khắc? Thật thà? Ràng buộc bởi quy tắc? Phụ thuộc? Mê tín dị đoan? Mầu nhiệm? Phán xét? Đạo đức giả? Rất nhiều từ…

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng