UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Thượng Hội đồng Giám mục bắt đầu thảo luận theo nhóm

Mọi thành viên tham dự Thượng Hội đồng đều có cơ hội phát biểu

Ngày 14 tháng 10 năm 2014

Thượng Hội đồng Giám mục bắt đầu thảo luận theo nhóm

(Ảnh: Vatican Insider)

Sau khi kết thúc cuộc thảo luận chung, các giám mục tham dự Thượng Hội đồng Ngoại thường chuyển sang thảo luận theo nhóm với các ngôn ngữ khác nhau. Các nhóm làm việc để điều chỉnh những vấn đề đã được thảo luận và công bố từ thứ Hai trở đi đến ngày cuối của Thượng Hội đồng để các ngài bỏ phiếu vào thứ Bảy tới.

“Không ai vắng mặt, cảm giác như mọi người không có cơ hội phát biểu,” Tổng Giám mục Dublin, Đức ông Diarmuid Martin nói. Ngài nhấn mạnh việc thảo luận là “mở” và Giáo hội phản ánh việc làm sao có thể phát triển ngôn ngữ và học thuyết  cho phù hợp với Giáo hội vừa là chân lý và lòng thương xót.

Các nhóm “thảo luận tự do theo thứ tự những vấn đề” nổi lên trong hội nghị chung, phát ngôn viên Vatican, linh mục Federico Lombardi nói trong buổi họp báo.

Giám mục Martin cho biết, các nhóm “xem xét các bản văn liên quan của ngày thứ Hai và đề nghị thay đổi, hay thêm bớt.” Bản văn cuối cùng sẽ “tổng hợp tất cả phản ánh và gởi lên Đức Giáo hoàng, người sẽ quyết định: tiếp tục tiến trình.”

Nguồn: Vatican Insider

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng