UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Người Kitô giáo và Hồi giáo tiện dân phản đối bộ trưởng

Các nhà hoạt động cho rằng họ xứng đáng được bảo đảm như những người Ấn giáo

Ngày 16 tháng 10 năm 2014

Người Kitô giáo và Hồi giáo tiện dân phản đối bộ trưởng

Người Kitô giáo đẳng cấp tiện dân cầm thánh giá trong một cuộc biểu tình năm 2012 chống lại những hạn chế áp đặt trên người Kitô giáo và Hồi giáo, ở Delhi (Ảnh: AFP/Raveendran)

Hôm thứ hai, các lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo đã cực lực phản đối sau khi Bộ trưởng Ấn Độ về công bằng xã hội nói chính phủ sẽ không dành công việc cho tầng lớp “tiện dân” những người đã cải đạo.

Trong bài phát biểu công bố hôm thứ Sáu trên phương tiện truyền thông địa phương, Bộ trưởng Chand Thavar Gehlot cho biết chính phủ mới xét thấy cuộc đấu tranh cho quyền bình đẳng là vô lý.

“Họ đã bỏ Ấn giáo để thoát khỏi đẳng cấp tiện dân như thể nó không tồn tại [trong Hồi giáo và Kitô giáo]. Việc cải đạo đã giải quyết được những vấn đề họ phải đối mặt khi còn là người theo Ấn giáo, nên họ không nên đòi hỏi cho đẳng cấp Tiện dân”, ông nói.

Để nâng cao địa vị xã hội, tầng lớp dalits hay tiện dân, được bảo đảm về mặt hiến pháp “quyền dành riêng” cho phép họ tiếp cận với những công việc đặc thù trong chính phủ và các vị trí trong các cơ sở giáo dục.

Người Kitô giáo và Hồi giáo tầng lớp dalits đấu tranh cho sự ưu đãi được dành riêng cho người Ấn giáo kể từ năm 1950, khi một sắc lệnh từ tổng thống bác bỏ những quyền cho những người không theo Ấn giáo, cho rằng đẳng cấp là một hiện tượng luận của Ấn giáo. Sau đó nó được sửa đổi bao gồm cả những người theo tôn giáo Sikh và Phật giáo, nhưng vẫn tiếp tục loại trừ người Kitô giáo và Hồi giáo.

Tuyên bố của Bộ trưởng là “sự phân biệt đối xử tuyệt đối chống lại người Kitô giáo và Hồi giáo,” Samuel Jayakumar thuộc Hội đồng Giáo hội Quốc gia ở Ấn Độ, nói với ucanews.com hôm thứ Hai.

“Tại sao chính phủ cảm thấy không an toàn về việc chuyển đổi tôn giáo? Chính phủ là cho cả nước chứ không phải để bảo vệ một tôn giáo cụ thể.”

Jayakumar và các nhà lãnh đạo khác nói họ lo sợ tuyên bố này sẽ được lặp lại bởi các thẩm phán, là những người đang xem xét một trường hợp chưa được giải quyết ở Tòa án Tối cao Ấn Độ. Việc khiếu nại đã được nộp năm 2004 bởi các tổ chức nhân quyền Kitô giáo dalit cho rằng đẳng cấp là một thực tại thuộc về kinh tế xã hội không thay đổi với việc cải đạo.

“Chính phủ lo sợ dành cho chúng tôi đẳng cấp dalit. Người Kitô giáo và Hồi giáo đã bị loại bỏ khỏi danh sách sau những áp lực từ các lực lượng người Ấn giáo theo chủ nghĩa quốc gia năm 1950, “Hafiz Ahmed Hawari, người đứng đầu tổ chức Jamait-ul Hawari Ấn Độ, nói với ucanews.com.

Cha Z. Devasagaya Raj, thư ký văn phòng cho dalits và các tầng lớp lạc hậu của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng rằng việc cải đạo đã xóa bỏ được những khó khăn.

“Họ thậm chí còn bị những người khác phân biệt đối xử trong cộng đồng người Kitô giáo,” ngài cho biết.

Các lãnh đạo Kitô giáo ước tính rằng có ít nhất một nửa trong số 23 triệu Kitô hữu có nguồn gốc dalit.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng