UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Đức Thánh cha kêu gọi các nhà hoạt động chống nghèo đói

Ngài khuyên hành động ‘cách can đảm’ nhưng ‘không dùng bạo lực’

Ngày 30 tháng 10 năm 2014

Đức Thánh cha kêu gọi các nhà hoạt động chống nghèo đói

(Ảnh: Paul Haring/CNS)

Đức Thánh cha Phanxicô thúc giục cuộc hội ngộ quốc tế gồm hơn 150 nhà hoạt động xã hội chống lại các nguyên nhân của nạn nghèo đói và bất bình đẳng, bằng một chương trình “cách mạng” dựa trên Phúc Âm.

“Người nghèo không còn đợi chờ nữa, họ đã tìm cách trở thành người giữ vai trò chủ đạo, họ tổ chức, học tập, làm việc, đòi hỏi và đặc biệt là thực hành tình liên đới đặc biệt tồn tại nơi những người đau khổ, nơi người nghèo”, Đức Thánh cha phát biểu với cuộc Hội ngộ các Phong trào dân chúng quốc tế hôm thứ Ba.

Đức Thánh cha nói tình liên đới đòi hỏi phải đấu tranh “chống lại những nguyên nhân của nạn nghèo đói, bất bình đẳng, thiếu việc làm, đất đai và chỗ ở, việc bác bỏ các quyền xã hội và lao động”, và đương đầu với cái được ngài gọi là “sự độc tài tiền bạc”.

Đức Phanxicô nói giáo huấn xã hội Công giáo nêu rõ “đất đai, chỗ ở và việc làm” là “các quyền thiêng liêng”, thế nhưng “nếu tôi nói về việc này, một số người sẽ kết luận vị giáo hoàng này là một người cộng sản”.

Đức Thánh cha thừa nhận các nhà hoạt động đang tìm cách thay thế hệ thống kinh tế chính trị hiện nay bằng một hệ thống dựa trên “nhân phẩm”, nhưng cảnh báo họ tránh xa chủ nghĩa cực đoan phá hoại trong khi làm việc này.

“Việc này cần được thực hiện cách can đảm, nhưng cũng cần thông minh; kiên trì nhưng không cuồng tín; đam mê nhưng không bạo lực”, ngài nói.

Nguồn: Catholic News Service

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng