UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Nghèo đói sẽ tăng khi nhiệt độ tăng

Tình trạng trái đất ấm lên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cộng đồng dễ bị tổn thương trong thế kỷ tới

Ngày 6 tháng 11 năm 2014

Nghèo đói sẽ tăng khi nhiệt độ tăng

Biểu đồ cho thấy những thay đổi về lượng mưa và nhiệt độ trung bình trên bề mặt trái đất (Ảnh: IPCC AR5 Synthesis Report)

Biến đổi khí hậu gia tăng trong thế kỷ tới sẽ có tác động nghiêm trọng đến người nghèo và các cộng đồng dễ bị tổn thương khác, theo báo cáo mới do Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu Liên Hiệp Quốc phát hành hôm Chủ nhật.

Trong báo cáo đánh giá thứ 5 của mình (báo cáo thứ nhất được phát hành năm 1990), Ủy ban này của Liên Hiệp Quốc phác thảo những gì được biết về biến đổi khí hậu cho đến nay, bao gồm những việc đã xảy ra, những điều được tiên đoán nếu các nước không cùng nhau nỗ lực thích nghi và giảm nhẹ hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu, và những người sẽ gánh chịu hậu quả của tình trạng trái đất ấm lên.

“Tiếp tục thải khí nhà kính sẽ làm gia tăng sự ấm lên và gây ra những thay đổi lâu dài trong các thành phần của hệ thống khí hậu, tăng khả năng gây tác động nghiêm trọng, lan tỏa và không thể thay đổi đến con người và hệ sinh thái”, theo báo cáo do hàng ngàn nhà khoa học biên soạn.

“Những người bị gạt ra bên lề xã hội, kinh tế, văn hóa, chính trị, thể chế hay các mặt khác đặc biệt dễ bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu”, báo cáo cho biết thêm. Tình trạng dễ bị ảnh hưởng này “là do các hoạt động của con người tạo ra sự bất bình đẳng trong thu nhập và tình trạng kinh tế xã hội”, như phân biệt đối xử dựa trên giới tính, tầng lớp xã hội, dân tộc, tuổi tác và khuyết tật.

Các nhóm tôn giáo thường nhấn mạnh đến sự tác động của biến đổi khí hậu lên các nhóm dễ bị tổn thương khi nói về biến đổi khí hậu. Hồi tháng 9, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin phát biểu với Hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng biến đổi khí hậu “là một vấn đề rất trầm trọng nó…. để lại những hậu quả nghiêm trọng nơi những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội và rõ ràng là nơi các thế hệ tương lai”.

Nguồn: National Catholic Reporter

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng