UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Lễ Cung hiến Vương Cung Thánh Đường Latêranô

Ngày 8 tháng 11 năm 2014

Ngày lễ về ngôi thánh đường này ở Rome nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể và nên đánh giá cao và ăn mừng tất cả các ngôi nhà, trong đó chúng ta quy tụ như một cộng đoàn. Những ngôi nhà, cho dù chúng là những túp lều thấp kém hoặc đại thánh đường, là nhà của chúng ta. Chính trong đó chúng ta nghe Lời Chúa được công bố. Chính trong đó mà chúng ta chia sẻ Thánh Thể. Chính trong đó mà chúng ta được rửa tội, chúng ta kết hôn, chúng ta được khóc thương. Chúng cho phép chúng ta trở nên một cộng đoàn thờ phượng, và chúng ta biến chúng thành ngôi nhà của Thiên Chúa.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng