UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng B

Ngày 28 tháng 11 năm 2014

Đức tin, đức cậy và đức mến là những nhân đức giúp chúng ta hướng về quá khứ, tương lai và hiện tại. Trong Mùa Vọng, chúng ta nhắc nhở mình phải sẵn sàng để gặp và yêu mến Chúa, Đấng đã đến, sẽ đến và đang đến.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng