UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Khoản tiền lớn không được liệt kê trên bảng cân đối tài chính của Vatican

Do chuyện thiếu quy định và trách nhiệm đối với việc giám sát - Tòa Thánh an toàn về tài chính

Ngày 9 tháng 12 năm 2014

Khoản tiền lớn không được liệt kê trên bảng cân đối tài chính của Vatican

Ảnh: shutterstock.com

Các nhà cải tổ Vatican đã phát hiện ra hàng trăm triệu euro không xuất hiện trên bảng cân đối của Tòa Thánh, vị Hồng y chịu trách nhiệm về tài chính của Giáo triều cho biết.

Trong bài viết độc quyền trên tạp chí Catholic Herald, Đức Hồng y George Pell nói việc phát hiện cho thấy tình hình tài chính của Vatican tốt hơn so với lần đầu được biết.

Ngài viết: “Điều quan trọng cần nêu lên là Vatican không bị phá sản. Ngoài các quỹ hưu trí, vốn cần phải được tăng cường cho các nhu cầu trong 15 hoặc 20 năm, Tòa Thánh bảo đảm các khoản chi trả, trong khi sở hữu các tài sản và các khoản đầu tư đáng kể.

“Trong thực tế, chúng tôi thấy rằng tình hình này tốt hơn nhiều so với điều nó có vẻ [là tồi tệ], bởi vì vài trăm triệu euro đã bị rút khỏi các tài khoản đặc biệt và không xuất hiện trên bảng cân đối. Đây là một vấn đề khác, không thể trả lời, cho dù Vatican có khoản dự trữ lớn hơn nhiều. ”

Đức Hồng y Pell được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Kinh tế vào tháng Hai, ngài lãnh trách vụ cao cấp nhất trong khối nói tiếng Anh ở Vatican.

Nguồn: Catholic Herald Magazine

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng