Vẫn chưa có giải pháp lâu dài cho vấn đề di dân ở Thái Lan

Kể từ khi hơn 225.000 di dân Campuchia, đa số không được công nhận, ồ ạt rời khỏi  Thái Lan hồi tháng 6, vẫn chưa có giải pháp dài hạn cho tình trạng bấp bênh và thường bị khai thác của những người lao động này, các chuyên gia về di trú cho biết hôm 9-12.

Mặc dù chính phủ hai nước đã nhiều lần thông báo và sửa đổi chính sách, chiến lược vẫn không thể cải tiến hệ thống đầy lạm dụng, một số nhà quan sát phát biểu khi báo cáo mới: Tình trạng bấp bênh của di dân tại Thái Lan: phản ảnh cuộc di cư của di dân Campuchia, phát hành.

“Cuộc di cư này nhắc nhớ rõ rằng Thái Lan cần lao động di dân … mặc dù thừa nhận như thế và phụ thuộc lâu nay … các chính sách vẫn thiển cận”, Reiko Harima thuộc Mạng lưới Di trú Mekong, nhóm tổ chức cuộc khảo sát được dùng làm cơ sở cho bản báo cáo, nói.

Sau làn sóng di cư lớn nhất ở Đông Nam Á kể từ thập niên 1970, theo miêu tả trong báo cáo, 46,2% người lao động trở về Campuchia trước đó đã trở lại Thái Lan do thiếu việc làm lương cao. Vào thời điểm diễn ra cuộc di cư, tại Campuchia chỉ có 16.146 việc làm cần tuyển dụng, theo phòng Giới thiệu Việc làm Quốc gia.

Do các nhà tuyển dụng gặp khó khăn vì thiếu lực lượng lao động, Thái Lan thành lập “Trung tâm Dịch vụ một cửa” tạo điều kiện cho người lao động trở lại làm việc. Từ tháng 7-11, chính quyền quân sự tiếp nhận 681.571 người Campuchia và cấp giấy phép lao động tạm thời cho họ, phụ thuộc vào nhà tuyển dụng hiện tại đăng ký cho họ, theo thủ tục xác nhận quốc tịch được hoàn tất bởi MarcBut chương trình hiện hành và thời hạn cuối cùng còn để treo khiến người ta không biết chắc tiếp theo là chuyện gì.

“Tình trạng di cư của họ chưa đầy đủ, họ không có sự đảm bảo, không ổn định”, Chou Bun Eng thuộc Bộ Nội vụ nói. “Dường như Campuchia luôn bám theo sau Thái Lan. Nhưng điều mà chúng tôi thật sự cần chỉ là đối thoại và thảo luận bình thường để cùng nhau giải quyết vấn đề này”.

Để tạo điều kiện làm thủ tục xác nhận quốc tịch, chính phủ Campuchia triển khai các “đơn vị cơ động” sang Thái Lan cung cấp hộ chiếu cho người lao động, để họ có thể xin gia hạn thêm một năm nữa.

Cho đến nay đã có 7.250 người lao động Campuchia được cấp hộ chiếu, có hơn 670.000 người cần cấp hộ chiếu, theo Bộ Lao động.

“Với số người lao động còn lại đó, tôi nghĩ chúng tôi sẽ không thể hoàn thành đúng thời hạn”, Choub Narath, thuộc Bộ Lao động, nói.