“Tôi sợ bị kỳ thị…”

Ở Đông Nam Á, Việt Nam đứng lớn thứ ba về số lượng người có HIV dương tính – 280 000 – sau Indonesia với 640 000 và Thái Lan với 440 000. Tuy nhiên, ở Việt Nam có rất ít các trung tâm chăm sóc sức khỏe có thể để hỗ trợ bệnh nhân HIV. Mai Hoa là một trong những trung tâm Công giáo đầu tiên chăm sóc bệnh nhân HIV ở giai đoạn cuối. Nhưng hiện nay các bệnh nhân vẫn còn đang bị phân biệt đối xử.