Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng B

Khi chúng ta cử hành thánh lễ Chúa nhật cuối cùng trước lễ Giáng sinh, sự sẵn sàng của Mẹ Maria để nói “xin vâng” là một mẫu gương và một thách đố đối với mỗi chúng ta. Tôi có sẵn sàng như Mẹ để nói “Xin vâng!” đối với lời mời gọi của Thiên Chúa để mang Chúa Kitô vào thế giới chưa? Tôi có sẵn sàng mạo hiểm như Mẹ để thực thi ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày của tôi chưa? Nếu tôi có thể theo gương Mẹ Maria, thì cuộc sống của tôi sẽ là Giáng sinh cho anh chị em của tôi, chuẩn bị cho cuộc trị đến của Đấng Cứu Thế.