UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Vọng B

Ngày 19 tháng 12 năm 2014

Khi chúng ta cử hành thánh lễ Chúa nhật cuối cùng trước lễ Giáng sinh, sự sẵn sàng của Mẹ Maria để nói “xin vâng” là một mẫu gương và một thách đố đối với mỗi chúng ta. Tôi có sẵn sàng như Mẹ để nói “Xin vâng!” đối với lời mời gọi của Thiên Chúa để mang Chúa Kitô vào thế giới chưa? Tôi có sẵn sàng mạo hiểm như Mẹ để thực thi ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày của tôi chưa? Nếu tôi có thể theo gương Mẹ Maria, thì cuộc sống của tôi sẽ là Giáng sinh cho anh chị em của tôi, chuẩn bị cho cuộc trị đến của Đấng Cứu Thế.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng