Suy niệm Lễ Thánh Gia Năm B

Sự hiện diện đó không chỉ giới hạn vào một công trình xây dựng cụ thể hoặc địa điểm hoặc con người hay thậm chí là một tôn giáo. Đó là một người có thể đến với chúng ta và ở với chúng ta bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Đó là Chúa Giêsu trong những gì ngài nói, những gì ngài đã làm, những gì ngài đã là và những gì ngài đang là.
Vì vậy, Simêon và Anna đã đến đền thờ và gặp gỡ Chúa, câu trả lời cho cuộc tìm kiếm của họ và của chúng ta là Thiên Chúa đã “chuẩn bị hiện diện giữa muôn dân”, trong đó có chúng ta.