UCAN Vietnam UCAN India UCAN China ucanews.com
UCAN Vietnam

Suy niệm Lễ Thánh Gia Năm B

Ngày 28 tháng 12 năm 2014

Sự hiện diện đó không chỉ giới hạn vào một công trình xây dựng cụ thể hoặc địa điểm hoặc con người hay thậm chí là một tôn giáo. Đó là một người có thể đến với chúng ta và ở với chúng ta bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Đó là Chúa Giêsu trong những gì ngài nói, những gì ngài đã làm, những gì ngài đã là và những gì ngài đang là.
Vì vậy, Simêon và Anna đã đến đền thờ và gặp gỡ Chúa, câu trả lời cho cuộc tìm kiếm của họ và của chúng ta là Thiên Chúa đã “chuẩn bị hiện diện giữa muôn dân”, trong đó có chúng ta.

UCAN Vietnam
Liên lạc

Đăng ký nhận bản tin UCAN Việt Nam miễn phí ở đây

Các tin bài khác

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 26 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

© UCAN Vietnam 2017. | Giới thiệu | Chính sách riêng | Điều khoản sử dụng