Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Hiển Linh (Năm B)

Lễ Hiển Linh là dịp chúng ta mừng lễ tất cả mọi người là con cái của Thiên Chúa. Những nhà đạo sĩ đã đến thờ lạy Chúa Giêsu thay cho tất cả mọi người trên thế giới. Đây là hình ảnh tượng trưng cho phong tục đại diện cho các thành viên thuộc các chủng tộc khác nhau.